Huisregels

Wees welkom

Huis- en gedragsregels.

Wees welkom in ons hotel en whisky bar.
Wij hanteren wel een aantal regels die te allen tijde nageleefd dienen te worden.

1. Volg aanwijzingen van het personeel op
2. Toegangscontrole met legitimatie mogelijk
3. Geen wapens of drugs
4. Geen ongewenste intimiteiten
5. Geen agressie of racisme
6. Geen hinderlijk gedrag
7. Kleed u correct met passend schoeisel
8. Geen eigen consumpties
9. Glaswerk moet binnen of op terras blijven
10. Geen overlast voor de buren of andere (hotel)gasten
11. Geen alcohol en tabak onder de 18
12. Na middernacht mogen geen gasten meer in het hotel verblijven die niet vooraf aangemerkt zijn als hotelgast.

De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van het horecabedrijf in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

Zie ook KHN – Uniforme Voorwaarden Horeca
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Woerden en aldaar ingeschreven onder nummer 40482082. Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing.
Deze zijn te allen tijde te bekijken via
KHN - Uniforme Voorwaarden Horeca